splash_opacity
schließen

Folgenden Personen möchte ich – neben denen, die uns ihre Erinnerungen zuteil haben werden lassen – danken:

Bányai Viktória, Bókai Bátor, Büchler Ilona, Bürg Judit, Csepregi Zoltán, Fáryné Szalatnyay Judit, Forgácsné Dénes Katalin, Gabriele Gauler, Gerendás János, Gombocz Istvánné, Goldstein Tibor, Gulyás György, Gulyás Gáborné Barth Lívia, Daniel Kempin, Kósa Judit,  Lustig Éva, Lustig József, Mády Katalin, Maros Judit, Medgyesi Iván, Moksony Anna, Moksony Ferenc, Medgyesi Iván, Müller Károly, Nagy Márta, Nagy Zita, Rácz Zsuzsa, Réthelyi Orsolya, Tóth Zoltán, Dr. Schweitzer József főrabbi, Süle Tamás, Tatár Judit, Vajk Éva, Vágújhelyi Péter, Verő Tamás., valamint az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem könyvtárosai.
Danksagung

galosi-gyorgy-karusel-picture

gado-janos-eml

kemeny-gyorgyi

kurti-kann-judit-karusel-picture

lea-neuman

parczel-edit-eml

perlusz-aniko

sindler-kornelia-eml

vandor-peter-eml

WeiszGabor

wieder-gyorgyi

XY_copy

BarnaiAgnes

FalkMargit

FriedGabriella

FriedmannGyorgy

GottliebGulyasGaborOtto

SusitzkiGrossVera

HuszMarta

Jakobovics Ferenc

Jakobovics Tamas

KlarreuchOszkar

Klein Edit

KramerVera

LangJanos

MayerEva

MayerTibor

MarkuszBandiMarkuszGyorgy

MenczeleszEva

MenczeleszJozsef

PolacsekEdit

PolacsekTibor

ReiszEva

ReiszLaszlo-new

ReiszPeter

SarvariJozsef

SinaiArpadGyorgy

SpatzGyorgyi

SteinerEndre

SteinerJozsefEndre

SteinerJozsefSugar

WeiszKatalin

WeiszMagda

Szakirodalom

 • A 311. Vörösmarty cserkészcsapat. 1934 – 1948 Kolor Optika, 2014.
 • Ábécéskönyv az izraelita elemi iskolák számára. Az Országos Izraelita Tanító –Egyesület kiadása. Bp. 1941.
 • Balázs Pál: Forgószélben. A Budapesti Ortodox Zsidóság és Iskolái. Bp. Novella Kiadó, 2009.
 • Barna Jónás, Csukási Fülöp (szerk.): A Magyar-Zsidó Felekezet elemi és polgári iskoláinak monográfiája, I, Bp. 1896.
 • Bányai Viktória: Zsidó oktatásügy Magyarországon 1780-1850. Gondolat, 2005.
 • Berger J. Lipót: Az ó-budai izraelita hitközség iskolájának monográfiája, in: A Magyar-Zsidó Felekezet Elemi és polgári iskoláinak monográfiája, szerk. Barna Jónás és Csukási Fülöp, I, Bp. 1896, 245-259.
 • Berza László (szerk.): Budapest Lexikon. Bp. Akadémiai Kiadó, 2. kiadás, 1993.
 • Borsos Béla: Zichy utca 9. Óbudai Izr. Hitközség gyűjteménye, in: Horler Miklós et al., Budapest műemlékei, II, Bp. Akadémiai Kiadó, 1962, 492-498. (Magyarország műemléki topográfiája, 6)
 • Buda és Pest szabad királyi városainak tájleírása. Topographie der königlichen ungarischen freyen Städte Ofen und Pesth / Carl Vasquez. [Entw. und Gest. Fr. Weiss], 183?
 • Büchler Sándor: A zsidók története Budapesten a legrégibb időktől 1867-ig, Bp. 1901. (Az IMIT kiadványai, 14)
 • Csillag Ferenc, Deutsch Gábor, Hrotkó Larissza (szerk.) Frankel 125, Gabbiano Print KFT 2013.
 • Felkai László: Zsidó iskolázás Magyarországon (1780-1890), Bp. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, [1998].
 • Felkai László: A zsidó iskolák tantervi változásainak sajátosságai, in: A zsidó iskolaügy története Magyarországon, Bp. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 1994, 39-49. (Neveléstörténeti Füzetek, 14)
 • Frankl Hai: Wenn der Rabbi singt: Jiddische Lieder. Gütersloher Taschenbücher. 1951, 81-83.
 • Frojimovics Kinga, Komoróczy Géza, Pusztai Viktória, Strbik Andrea: A zsidó Budapest, I-II, Bp. MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995.
 • Gazda Anikó: Zsinagógák és zsidó községek Magyarországon. (Térképek, rajzok, adatok), Bp. MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1991. (Hungarica Judaica, 1)
 • Gál Éva: Adalékok az óbudai zsidók XVIII. századi történetéhez, in: Évkönyv, 1975/76. Bp. MIOK, 1976, 101-121.
 • Halász Gábor: Vázlat Óbudáról, in: Nyugat 1935 (28) 4-6.
 • Horler Miklós et al.: Budapest műemlékei, I-II, Bp. Akadémiai Kiadó, 1955-1962. (Magyarország műemléki topográfiája, 4 és 6)
 • Kiss Csongor, Mocsy Ferenc (szerk.): Óbuda évszázadai, Bp. Kortárs Kiadó, 1995.
 • Kohn Sámuel: Az óbudai zsidó hitközség a múlt század közepe felé, in: Magyar Zsidó Szemle, 8 (1891) 254-259.
 • Komlós Aladár: Magyar-Zsidó Szellemtörténet a Reformkortól a Holocaustig, I, 2. kiad. Bp. Múlt és Jövő, 2001.
 • Lajta Béla: A temető művészete, in: Magyar iparművészet, 17 (1914)
 • Marczali Henrik: A magyarországi zsidók II. József korában, in: Magyar Zsidó Szemle, 1 (1884) 353-363.
 • Orbán Ferenc: Magyarország zsidó emlékei, nevezetességei, Bp. Panoráma, 1991.
 • Parczel József: Az óbudai izraelita templom restaurálásának története, Bp. Bichler I. könyvnyomdája, 1901.
 • Silló-Seidl György: Apám Óbudája, Bp. BTM, [1987], 2. kiad. Táltos Kiadó, 2000.
 • Ujvári Péter (szerk.): Zsidó lexikon, Bp. 1929, reprint: 1987.
 • Ünnepi imák. Fordította dr. Hevesi Simon. I. kötet, Tel-Aviv, „Sinai” Publishing.
 • Venetianer Lajos: A magyar zsidóság története a honfoglalástól a világháború kitöréséig, különös tekintettel gazdasági és művelődési fejlődésére, Bp. 1922, reprint: Bp. Könyvértékesítő Vállalat, 1986.
 • Vidor Pál: A szombat. In: A Budai Izraelita Hitközség Ifjúsági Csoportjának 1936 – 38. évi működéséről VII-VIII.

 Értesítők:

Térkép:

 •  Budapest Székesfőváros Területének Térképe, Budapest Székesfővárosi Házinyomda, 1908. 65 lap. Óbuda: 15. lap.
 • Nyilvános zsidó iskolák 1830 után. In: Bányai Viktória: Zsidó oktatásügy Magyarországon. 1780-1850. Gondolat, 2005. 287.