splash_opacity
bezár

Az alábbiakban azokat sorolom föl, akiknek – az összeállításban név szerint szereplő emlékezők mellett - köszönettel tartozom:

Bányai Viktória, Bókai Bátor, Büchler Ilona, Bürg Judit, Csepregi Zoltán, Fáryné Szalatnyay Judit, Forgácsné Dénes Katalin, Gabriele Gauler, Gerendás János, Gombocz Istvánné, Goldstein Tibor, Gulyás György, Gulyás Gáborné Barth Lívia, Daniel Kempin, Kósa Judit,  Lustig Éva, Lustig József, Mády Katalin, Maros Judit, Medgyesi Iván, Moksony Anna, Moksony Ferenc, Medgyesi Iván, Müller Károly, Nagy Márta, Nagy Zita, Rácz Zsuzsa, Réthelyi Orsolya, Tóth Zoltán, Dr. Schweitzer József főrabbi, Süle Tamás, Tatár Judit, Vajk Éva, Vágújhelyi Péter, Verő Tamás., valamint az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem könyvtárosai.

 


Köszönet

galosi-gyorgy-karusel-picture

gado-janos-eml

kemeny-gyorgyi

kurti-kann-judit-karusel-picture

lea-neuman

parczel-edit-eml

perlusz-aniko

sindler-kornelia-eml

vandor-peter-eml

WeiszGabor

wieder-gyorgyi

XY_copy

BarnaiAgnes

FalkMargit

FriedGabriella

FriedmannGyorgy

GottliebGulyasGaborOtto

SusitzkiGrossVera

HuszMarta

Jakobovics Ferenc

Jakobovics Tamas

KlarreuchOszkar

Klein Edit

KramerVera

LangJanos

MayerEva

MayerTibor

MarkuszBandiMarkuszGyorgy

MenczeleszEva

MenczeleszJozsef

PolacsekEdit

PolacsekTibor

ReiszEva

ReiszLaszlo-new

ReiszPeter

SarvariJozsef

SinaiArpadGyorgy

SpatzGyorgyi

SteinerEndre

SteinerJozsefEndre

SteinerJozsefSugar

WeiszKatalin

WeiszMagda

Fogalmak magyarázata, a héber szavak jelentése

A zsidó fogalmak magyarázatánál elsősorban Jólesz Károly hitéleti kislexikonjára támaszkodtam. (Jólesz Károly: Zsidó Hitéleti Kislexikon. Magyar Izraeliták Országos Képviselete. Budapest, 1985.)

A héber szavak fonetikus átírásban szerepelnek.

Alija: „fölmenetel, fölemelkedés". Az Erec Jiszraelbe, majd Izrael Államba történő bevándorlást jelenti.

Bímá: emelvény, amelyet a templom közepén helyeznek el. Ezen olvassák a Tórát és bizonyos imákat is itt mondanak.

Bóher: jesivanövendék, ifjú.

Hánukká (chanuka): „avatás”. Örömünnep annak emlékére, hogy a Makkabeusok i. e. 165-ben visszafoglalták a Szentélyt a szír hódítóktól, és azt ismét felavatták. Noha ehhez csak egyetlen napra elegendő szent olajat találtak, ez csoda folytán elégnek bizonyult nyolc napra.

Héder: „szoba”. Olyan osztatlan, egy „szobában” működő magániskola, ahol tandíjfizetés ellenében tanulnak a gyermekek. A kisgyermekek, akár már 3-5 éves kortól az alefbetet és az imakönyv olvasását tanulják, a következő szint a Tóra (Mózes öt könyvének) tanulása, idővel kommentárokkal.

Jesíva (j’sívá ): „ülés”. Magasabb fokú iskola a Talmud tanítására.

Jóm kippúr: „engesztelés napja”, hosszúnap.  Ezen a napon az élet és halál könyve nyitva van az Örökkévaló előtt, és ítélete megpecsételésének félelme hatja át a halandókat. Az ünnep során 25 órán át böjtölnek és imádkoznak.

Kábbálát sábbát: „szombat fogadása”. (Lásd: sábbát)

Káddís (kaddis): „szent ima”, Istent dicsőítő ima.

Kiddús: „megszentelés”, a szombatot és ünnepeket borral és kaláccsal megszentelő szertartás. Péntek este, illetve szombat délelőtt a zsinagógában szokás kiddúst tartani közösségi alkalomként.

Kamenyec-Podolszkij: ukrajnai helység, ahol a magyar állampolgársággal nem rendelkező, menekült zsidókat gyilkolták meg 1941-ben. Számuk mintegy 18 ezer fő volt.

Kásér út’réfá (kóser, ill. tréfli): tiszta, ill. tisztátalan. Kóser: rituális szempontból megfelelő (étel, szertartási tárgy, bármi), ellentéte a tréfli: nem megfelelő.

Kól nidré: „Minden fogadalom..”. Ima, amelyet jóm kippúr (az engesztelés napjának) előestéjén énekelnek, fogadalom és eskü feloldásáért. (Lásd: jóm kippúr)

Lúláv (lülef): „pálmaág”. A szukkót ünnepi csokor egyik része. (Lásd: szukkót)

Mácá (macesz): „kovásztalan kenyér”, más néven pászka. Tésztájába megsütése előtt vízen kívül semmi mást nem tesznek emlékeztetőül arra, hogy az ősök sietve hagyták el Egyiptomot, és nem maradt idejük arra, hogy kivárják a sütésre előkészített tészta megkelését. (Lásd: peszáh, széder)

Ma nis’taná…? „Miben különbözik…? Széderestén a család kisgyermeke a Hággádá (az egyiptomi kivonulás történetének elbeszélése) kérdéseit arámiul teszi fel. A kérdéssor fönt idézett két szava így folytatódik: „Miben különbözik ez az éjszaka minden más éjszakától?” (Lásd: széder, peszáh)

Máóz cúr j’súátí: „Erősségem, menedékem szirtje”. Hánukkái dal. Az ünnep nyolc napján a gyertyák meggyújtása után éneklik a templomokban és otthon. (Lásd: hánukká)

Ma tovu: „Mily szépek”. Reggeli ima kezdő szavai.

Micvá: „parancs”. A Tórában (Mózes öt könyvében) 613 parancs található. Eredetileg isteni rendelet, később sokkal tágabb értelmet kapott, és ma már mindenfajta erkölcsi kötelességet és jócselekedetet jelent.

Minhá: „délutáni ima’. A minden nap mondandó délutáni ima elnevezése.

M’zúzá (mezüze): „ajtófélfa”. Fa-vagy fémtokba helyezett pergamentekercs, melyet a jobb ajtófélfára szögeznek rézsút a bemenet felé. A tekercs bibliai idézeteket tartalmaz: 5 Móz 6,4-8, 11, 13-21. Vallásos zsidók étkezéskor és távozáskor ujjal érintik és ujjukat megcsókolják. A mezüze célja, hogy Istenre és törvényeire irányítsa a gondolatot.

Peszáh: „kovásztalan kenyér ünnepe”. Az egyiptomi rabszolgaságból való szabadulás emlékére megtartott ünnep. A kovászos ételek fogyasztása tilos. A templomból hazatérve a zsidók széderhez ülnek. (Lásd: széder, mácá)

Peszáhi edények: kizárólag peszáhi használatra szánt, kovászosat nem tartalmazó edények. Az ünnep előtt nagytakarítással mindent kovásztalanítani kell a lakásban. (Lásd: peszáh)

Púrím: „sors ünnepe”. Örömünnep az Eszter könyvében leírt eset emlékére, melynek során a perzsa fogság idején a gonosz Hámánnak a zsidóság elleni ármánykodása meghiúsult.

Ros hásáná: „újév”. Az ítélet napja a világ minden teremtménye számára. Ekkor határozza el Isten, mi lesz a sorsuk az elkövetkező évben.

Sábbát (sábesz): „szombat”. A hetedik napja a hétnek, amely pénteken estefelé köszönt be és a szombat esti csillagok feljöveteléig tart. Ahogy az Örökkévaló megpihent hat nap után, úgy az embernek is pihenéssel kell megszentelnie a szombatot, és semmiféle munkát nem szabad végeznie. (2 Móz 20,8-11)

Sábbát Súvá (sábbosz süvó): „megtérés szombatja”. A ros hásáná és a jóm kippúr közötti szombatot nevezik így. (Lásd: ros hásáná, jóm kippúr)

Sáhárít (sáhárisz): „reggeli ima”

Sakter (sóhét): mészáros, aki a rituális vágást végzi. Tórai parancs a rituális vágás, mert ez a kásrut („kóserság”) alapja. A cél az, hogy az állat a lehető legkevesebb fájdalommal múljon ki.

S’má Jiszráél: „Halljad, Izrael”. A zsidó egyistenhit legtömörebb megfogalmazása, amely a mindennapi imarendben többször is szerepel. (5 Móz 6,4)

Soá (Shoah): „szerencsétlenség, csapás, megsemmisülés”. (Jes 10,3; Zsolt 63,10 stb.) A holokauszt héber neve.

Sólet: szombati eledel, melyet babból főznek és húst is tesznek melléje. A szombat beköszöntése előtt főzik meg, utána már csak melegítik. (Lásd: sábbát)

Siv’á (sűve): „ hét”. Süvét ülni: a halottat hét napon át meggyászolni a rituális előírások szerint.

Széder: „rend”. Peszáh első estéje, családi ünnep, amelynek megvan a maga rendje. Erre a célra íródott a Hággádá sel Peszáh (az Egyiptomból való szabadulás elmesélése), amely elsősorban a gyerekek lelkében akarja felkelteni az érdeklődést a múlt iránt. (Lásd: peszáh)

Széfer Tórá: „a Tóra könyve”. Mózes öt könyve pergamenre írva, tekercs formában. A tóraírás szigorúan szabályozott, rituális folyamat. A tekercs akkor kóser (lásd ott), ha nincs benne egyetlen hiba sem.

Sziddúr: „imakönyv”. A hétköznapi, szombati és néhány fontosabb ima gyűjteménye.

Szimhát Tórá: „Tóra örömünnepe”, szukkót után következik (lásd ott). A tórafelolvasás éves ciklusának befejezése és az új kezdete. Beköszöntésének előestéjén és az ünnep délelőttjén a tóraolvasás előtt körmenetet tartanak, és a Tórával a kezükben dalolnak, táncolnak a közösség tagjai.

Szukká: „sátor”. (Lásd: szukkót)

Szukkót: „sátoros ünnep”. A Tóra parancsa szerint hét napig kell sátorban lakni, annak emlékére, hogy az Egyiptomból kivonult ősök is sátrakban laktak pusztai vándorlásuk során. (Lásd: szukká)

Tálmud Tórá: „tóraiskola”. A gyermekek taníttatása a szülők kötelessége, de a közösség felelőssége is, ezért hoztak létre a közösségek Talmud Tóra egyleteket. Az egylet kifizette a szegény gyerekek héder tandíját, vagy ingyenes iskolát tartott fenn a számukra. A 19. század második felétől a Talmud Tóra az iskolán kívüli hitoktatás elnevezése. (Lásd: héder)

T’réfá (tréfó, tréfli): „széttépett állat húsa”. A Tóra szerint: „Mezőn széttépett állat húsát ne egyétek.” (2 Móz 22,20) Nem megfelelő, nem kóser, tisztátalan étel. Napjainkban ezt a szót használják minden tilos ételre, pl. tejes és húsos étel keverékére. (Lásd: kásér)

Trenderli: négyoldalú pörgettyű, hánukká (chanuka) estéjén játszanak vele a gyerekek. (Lásd: hánukká)